Oddział Okulistyka

O oddziale

Mamy wieloletnie doświadczenie w leczeniu operacyjnym zaćmy. Wykonujemy zabiegi usunięcia zaćmy w ramach kontraktu z NFZ, a także przy finansowaniu ze środków własnych pacjenta (komercyjnie). W diagnostyce przedoperacyjnej oraz w czasie zabiegów używamy najnowocześniejszych urządzeń produkcji renomowanych firm medycznych (Alcon i Zeiss). 

Kwalifikacja chorych do operacji w ramach kontraktów z NFZ odbywa się zgodnie z obowiązującymi kryteriami. 

Pacjentów leczonych poza ramami NFZ kryteria te nie obowiązują. Pacjenci decydujący się na zabieg opłacany samodzielnie:

Zabieg usunięcia zaćmy

Zaćma zwana również kataraktą jest chorobą soczewki, która położona jest we wnętrzu oka ku tyłowi od tęczówki. Przyczyną powstawania zaćmy są zaburzenia przemiany materii w soczewce zachodzące głównie wraz z upływem lat a także w wyniku niektórych schorzeń ogólnych, innych chorób oka, jak również w wyniku szkodliwego wpływu różnych czynników otoczenia (leki, substancje chemiczne, urazy oka, itp.).  W wyniku tego w soczewce powstają  zmętnienia nasilające się stopniowo wraz z upływem czasu.

Do podstawowych objawów zaćmy zalicza się pogorszenie ostrości widzenia i efekt widzenia przez mgłę. Dodatkowo wraz ze wzrostem zmętnienia soczewki dochodzą problemy z widzeniem kształtów z bliskiej odległości, utrata naturalnej głębi kolorów, problemy z oceną odległości czy oślepienie przez niekoniecznie ostre światło. Wszystkie te problemy powodują stopniowo postępujące utrudnienia w wykonywaniu coraz większej ilości czynności oraz pogarszanie się komfortu życia. 

Obecnie uważa się, że nie istnieje skuteczne farmakologiczne leczenie zaćmy, które prowadziłoby do zniknięcia zmętnień soczewki i poprawy ostrości wzroku. Jedynym skutecznym leczeniem zaćmy jest w tej sytuacji leczenie operacyjne. Zabieg operacyjny usunięcia zaćmy polega on na usunięciu naturalnej zmętniałej soczewki i zastąpieniu jej soczewką sztuczną.

Leczenie chirurgiczne zaćmy jest zabiegiem wykonywanym w trybie chirurgii jednego dnia. Wykonywany  jest w warunkach sali operacyjnej, w znieczuleniu miejscowym (najczęściej kropelkowym) i trwa zwykle około 15-20 minut. W około godzinę po przeprowadzonej operacji chory może udać się do domu. Po zabiegu zalecane są dwie kontrole okulistyczne. Pierwsza - dzień po operacji, a druga po około 2-3 tygodniach od chwili jej wykonania. Przez 3-4 tygodnie po zabiegu należy stosować krople do operowanego oka. Po zabiegu nie jest konieczna długotrwała rehabilitacja i możliwy jest powrót do normalnej aktywności w krótkim czasie.

Oprócz standardowych operacji usunięcia zaćmy wykonujemy również zabiegi z zastosowaniem soczewek torycznych, wieloogniskowych, soczewek o wydłużonej ogniskowej oraz refrakcyjną wymianę soczewki.

Zapraszamy na stronę internetową www.zacmanaoku.pl gdzie znajdują się informacje o zaćmie oraz bezpłatny poradnik do pobrania.

Refrakcyjna wymiana soczewki

Zabieg skierowany jest głównie do osób po 40-45 roku życia oczekujących uniknięcia stosowania okularów w codziennym życiu. W tym wieku u większości osób widzących do tej pory normalnie pojawia się niedomoga akomodacji nazywana powszechnie starczowzrocznością. Osoby te odczuwają stopniowo nasilające się problemy z czytaniem wymagające stosowania szkieł korekcyjnych do czytania oraz pracy przy komputerze. Do uzyskania dobrego widzenia z bliska konieczne stają się szkła o mocy o 1-3 dioptrie silniejsze niż okulary używane do patrzenia w dal.

Zabieg refrakcyjnej wymiany soczewki (RLE) polega na usunięciu naturalnej soczewki pacjenta i zastąpieniu jej wieloogniskową soczewką sferyczną lub wieloogniskową soczewką toryczną o mocy dopasowanej do budowy oka pacjenta. Zabieg przeprowadzany jest w ten sam sposób jak zabieg usunięcia zaćmy.  Jedyną różnicą są inne wskazania do leczenia operacyjnego – w przypadku zaćmy jest to pogorszenie ostrości wzroku spowodowane zaćmą, w przypadku RLE usuwa się przezroczystą soczewkę celem korekcji wady wzroku.

Największe korzyści z tego typu zabiegów odnoszą pacjenci,  którzy do tej pory stosowali plusowe szkła korekcyjne do dali tzn. mają nadwzroczność lub astygmatyzm nadwzroczny.  U osób z krótkowzrocznością, zwłaszcza niewielkiego stopnia, którzy widzą z bliska dobrze po zdjęciu szkieł okularowych, korzyści z tego rodzaju zabiegów mogą nie być spektakularne. 

Przed ewentualnym zabiegiem konieczne jest wnikliwe badanie okulistyczne celem oceny stanu narządu wzroku oraz oceny wskazań do tego leczenia.

Przebieg leczenia jest taki sam jak przy leczeniu chirurgicznym zaćmy.

Wszczepienie soczewek fakijnych

Laserowa korekcja wady wzroku (PRK, LASIK i SMILE) opiera się na zmianie krzywizny powierzchni rogówki przy pomocy lasera, co ma na celu uzyskanie skupienia się wpadających promieni świetlnych na powierzchni siatkówki. U wielu pacjentów sprawdzają się one znakomicie, jednak korekcja większych wad wymaga istotnych zmian w kształcie rogówki (np. spowodowanych koniecznością głębszego usunięcia tkanki) co może nie być wystarczająco bezpieczne lub powodować powstanie niepożądanych efektów optycznych. Dla wielu pacjentów z wyższymi wadami refrakcyjnymi (średnio poniżej -8.00D i powyżej +4.00D) bardziej odpowiednie są zatem alternatywne metody oparte na wszczepianiu soczewek fakijnych. 

Podobnie jak przy laserowej korekcji wad wzroku przed zakwalifikowaniem do tego typu leczenia konieczne jest wykonanie wnikliwych badań okulistycznych. Dopiero na ich podstawie możliwe jest ocenienie wskazań tego rodzaju do zabiegu oraz ryzyka jego wykonania. 
 
Zabieg wszczepienia soczewki fakijnej polega na umieszczeniu we wnętrzu oka (za tęczówką a przed naturalną soczewką) dodatkowej cienkiej soczewki, która skompensuje istniejącą wadę wzroku. Soczewka taka wykonana jest z miękkiego, biokompatybilnego materiału w formie żelu, wykonanego na bazie naturalnego kolagenu.

Zabiegi wykonuje się zazwyczaj w znieczuleniu miejscowym kropelkowym. Sam zabieg trwa około 30 min na jedno oko. Często operuje się oba oczy w czasie jednego pobytu szpitalnego. Po zabiegu i okresie obserwacji trwającym kilka godzin pacjent może udać się do domu. Po wszczepieniu soczewki konieczne jest stosowanie kropli do oka przez kilka tygodni. Niezbędne są również kontrolne badania okulistyczne – pierwsze dzień po zabiegu, drugie po około tygodniu, trzecie po miesiącu i następnie przynajmniej co 6-12 miesięcy. Widzenie stabilizuje się w kilka dni po wykonanym zabiegu.

Jaskra

Jaskra (glaucoma) jest to choroba oczu prowadzącą do charakterystycznych uszkodzeń nerwu wzrokowego, których rezultatem mogą być postępujące ubytki w polu widzenia. Najważniejszym czynnikiem ryzyka jest podwyższone ciśnienie śródgałkowe. 

W odróżnieniu od wielu innych chorób okulistycznych jaskra jest chorobą, którą najtrudniej pacjentowi wyjaśnić. Często w momencie rozpoznania pacjenci nie mają żadnych objawów. Z upływem czasu jaskra powoduje powolne zawężanie pola widzenia. Nieleczona lub niedostatecznie leczona prowadzi do ślepoty. 
Metody leczenia to: farmakoterapia (leczenie przy użyciu kropli), laseroterapia i leczenie chirurgiczne (operacyjne).

Leczenie chirurgiczne polega na wytworzeniu dodatkowej drogi odpływu cieczy wodnistej z oka. Zabieg ma na celu obniżenie ciśnienia śródgałkowego, a co za tym idzie spowolnienie progresji  (postępu) jaskry. 

Trabekulektomia 
Najskuteczniejsza i najczęściej stosowana operacyjna klasyczna metoda leczenia jaskry, uznana za „złoty standard”. Ma na celu wytworzenie nowej drogi odpływu cieczy wodnistej z komory przedniej oka do przestrzeni podspojówkowej i dalej do krwiobiegu, co powoduje znaczne i trwałe obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego. Ma zastosowanie we wszystkich rodzajach jaskry. 

Sklerektomia głęboka
Jest nową metodą chirurgii filtracyjnej określaną mianem operacji niepenetrujących, czyli bez pełnościennego przerwania ciągłości gałki ocznej. Ma zastosowanie w leczeniu jaskry otwartego kąta przesączania, zarówno pierwotnej, jak i wtórnej. Często stosuje się z implantami w celu zwiększenia jej skuteczności. Zabieg obarczony jest zdecydowanie mniejszym ryzykiem rozwoju powikłań w porównaniu z klasyczną trabekulektomią. 


Operacje łączone, czyli fakotrabekulektomia i fakosklerektomia
Polecane są pacjentom, którzy mają jednocześnie zaćmę i jaskrę niedostatecznie kontrolowaną, źle tolerują krople lub jeśli stan ogólny uniemożliwia przeprowadzenie dwóch odległych w czasie operacji. Wykonanie obu operacji w czasie jednego zabiegu pozwala skrócić czas leczenia i okres rehabilitacji wzrokowej oraz nie naraża pacjenta na dwukrotne otwarcie gałki ocznej. 

MIGS – małoinwazyjne leczenie jaskry
Polega na wykonaniu procedur operacyjnych przy minimalnej ingerencji chirurgicznej z użyciem mikroskopijnych implantów dzięki temu jest niewielka traumatyzacja tkanek oka, wydziela się mniej mediatorów zapalnych dając mniejszy odczyn, szybsze gojenie i lepszą efektywność zabiegu. Są to procedury proponowane w jaskrze początkowej z niewielkimi uszkodzeniami.

Soczewki wewnątrzgałkowe korygujące prezbiopię - zobacz film:

Doba pobytowa (hotelowa-dotyczy pobytów niezabiegowych lub wykonanych na życzenie chorego) kosztuje 400,00zł.

Ceny zabiegów operacyjnych obejmują:

 • zabieg operacyjny,
 • standartowy czas pobytu po danym zabiegu,
 • badania diagnostyczne wykonane podczas pobytu w szpitalu.

Ceny zabiegów operacyjnych nie obejmują:

 • wizyt lekarskich przed i po zabiegu,
 • badań diagnostycznych przed pobytem i po wyjściu ze szpitala,
 • zmian opatrunków oraz zdjęcia szwów po wyjściu ze szpitala

Podane ceny usług medycznych są publikowane tylko w celach informacyjnych i nie stanowią oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian.

 • Operacja usunięcia zaćmy z wszczepieniem soczewki - Alcon 1 Soczewka standardowa (AcrySoft SA60AT lub MA60BM) 4 200,00 zł
 • Operacja usunięcia zaćmy z wszczepieniem soczewki - Alcon 2 Soczewka asferyczna (AcrySof IQ SN60WF lub AcrySof Clareon SY60WF Autonome) 5 100,00 zł
 • Operacja usunięcia zaćmy z wszczepieniem soczewki - Alcon 3 Soczewka toryczna (Acrysof Toric SN6AT2-T9) 5 700,00 zł
 • Operacja usunięcia zaćmy z wszczepieniem soczewki - Alcon 4 Soczewka wieloogniskowa (AcrySof PanOptix TFNT00) PREMIUM 7 600,00 zł
 • Operacja usunięcia zaćmy z wszczepieniem soczewki - Alcon 5 Soczewka wieloogniskowa toryczna (AcrySof Panoptix Toric TFNT20-T60) 8 100,00 zł
 • Dopłata za operację usunięcia zaćmy powikłanej 1 000,00 zł
 • Operacja usunięcia zaćmy z wszczepieniem soczewki - Zeiss 1 Soczewka standardowa (CT LUCIA 221P, CT Spheris 204, itp.) 4 000,00 zł
 • Operacja usunięcia zaćmy z wszczepieniem soczewki - Zeiss 2 Soczewka toryczna (AT TORBI 709M/MP) 5 300,00 zł
 • Operacja usunięcia zaćmy z wszczepieniem soczewki - Zeiss 3 Soczewka wieloogniskowa (AT LISAtri 839MP) 7 500,00 zł
 • Operacja usunięcia zaćmy z wszczepieniem soczewki - Zeiss 4 Soczewka wieloogniskowa toryczna (AT LISA Tri Toric 939M/MP) 8 000,00 zł
 • Operacja usunięcia zaćmy z wszczepieniem soczewki - Zeiss 5 Soczewka wieloogniskowa o wydłuzonej ogniskowej (AT LARA 829MP) 7 200,00 zł
 • Operacja usunięcia zaćmy z wszczepieniem soczewki - Zeiss 6 Soczewka asferyczna (AT LISA 801, 809M) 5 700,00 zł
 • Operacja usunięcia zaćmy z wszczepieniem soczewki fakijnej ICL w krótkowzroczności - soczewka sferyczna 7 700,00 zł
 • Operacja usunięcia zaćmy z wszczepieniem soczewki fakijnej ICL w krótkowzroczności - soczewka toryczna 9 300,00 zł
 • Operacja usunięcia zaćmy z wszczepieniem soczewki - Alcon 6 Soczewka EDOF (Acrysof IQ Vivity DFT015) PREMIUM 7 700,00 zł
 • Operacja usunięcia zaćmy z wszczepieniem soczewki - Alcon 7 Soczewka EDOF toryczna (Acrysof IQ Vivity DFT0315-T515) 8 700,00 zł
 • Operacja usunięcia zaćmy z wszczepieniem soczewki torycznej FineVision HP 8 600,00 zł
 • Operacja usunięcia zaćmy z wszczepieniem soczewki sferycznej FineVision HP 7 400,00 zł
 • Operacja usunięcia zaćmy z wszczepieniem soczewki torycznej (Clareon Toric CNW0TX) 6 100,00 zł

Powiązane artykuły

Kiedy leczyć zaćmę operacyjnie?

Leczenie chirurgiczne zaćmy należy rozważyć wtedy, gdy jest ona przyczyną zaburzeń widzenia utrudniających wykonywanie codziennych czynności życiowych. Nie jest prawdą, że zaćma musi „dojrzeć”. Operację można, a nawet powinno, wykonać się wcześniej. 

więcej

Co to jest zaćma?

Zaćmą nazywamy zmętnienie naturalnej soczewki oka, która położona jest do tyłu od tęczówki i źrenicy. Tak zmieniona soczewka nie jest w stanie prawidłowo skupić promieni świetlnych wpadających do oka na siatkówce i jest przyczyną takich dolegliwości jak: zamglone lub rozmazane...

więcej

Soczewki wewnątrzgałkowe

Wybór soczewki wewnątrzgałkowej jest bardzo ważną decyzją podejmowaną przed operacją zaćmy. Celem tego zabiegu w obecnych czasach jest nie tylko poprawa obniżonej przez zaćmę ostrości wzroku. Jej wykonanie jest bowiem doskonałą okazją do wyrównania istniejącej uprzednio wady wzroku. 

więcej
zobacz wszystkie artykuły

Ta strona korzysta z plików cookie

Korzystamy z danych lub plików cookies w Twojej przeglądarce, w celu personalizacji i poprawy wygody korzystania z naszej strony, analizy aktywności na stronie co pomaga wspierać nasze działania marketingowe i sprzedażowe, wyświetlania spersonalizowanych reklam w oparciu o informacje na temat Twoich zainteresowań (obejmujące Twoją aktywność na naszej stronie lub w innych witrynach) oraz Twojej lokalizacji. Poniżej możesz zmienić ustawienia przeglądarki, by blokować niektóre lub wszystkie pliki cookie.

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Szpitale TZMO sp. z o. o., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 

5.    W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) Google Analytics _utma, _utmb, _utmc, _utmz -  strona https://www.szpitalmatopat.pl/ zezwala serwisowi Google Analitycs pobierać pliki cookie podczas odwiedzin na stronie. Pliki te pozwolają śledzić:
- pierwszą i ostatnią stronę odwiedzaną przez Użytkownika i łączną ilość Jego odwiedzin na stronie,
- ile czasu Użytkownik spędza na każdej z podstron naszej strony,
- w jaki sposób Użytkownik odwiedza stronę, np. przez jakie urządzenie, jaką wyszukiwarkę, system operacyjny, rozdzielczość ekranu,
- jak użytkownik trafił na stronę, włącznie z informacją o słowie kluczowym wpisanym do wyszukiwarki, wyszukiwarce lub informacją o stronie, na której użytkownik znalał odnośnik do https://www.szpitalmatopat.pl

b) identyfikacja sesji użytkownika - session - Plik cookie wykorzystywany do identyfikacji sesji użytkownika, wygasa wraz z opuszczeniem przez użytkownika strony. Wykorzystywany jest do przechowywania informacji o:

- aktualnie wykorzystywanym języku strony
- dacie i godzinie odwiedzin.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

źródła informacji: http://wszystkoociasteczkach.pl/

Zapisz wybór Zatwierdź wszystko